- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:Witamy na stronie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku. Nasza Spółdzielnia ma znaczny udział w rozwoju miasta, w krajobrazie Sanoka a osiedla : Błonie, Wójtostwo, Słowackiego, Traugutta stanowią poważną część wszystkich zasobów miasta. Należy podkreślić, że Spółdzielnia zajmuje się nie tylko administrowaniem budynków, ale także czynnie bierze udział w życiu kulturalnym poprzez Osiedlowe Domy Kultury...

Mamy nadzieję, że Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa spełnia Państwa oczekiwania! Zapraszamy do zapoznania się z naszym serwisem internetowym.

Co znajdziesz na naszych stronach?
Przede wszystkim informację o aktach prawnych obowizujących w Spółdzielni, regulaminy i  protokoły z lustracji jakim poddawana jest Spóldzielnia. Zamieszczamy również informację o aktualnie obowiązujących stawkach opłat za mieszkanie.  Mamy nadzieję, że informacja o numerach telefonów ułatwi Państwu kontakt ze Spółdzielnią.
Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu informacyjnego.
                                                                                          

                                                                                            Zarząd i Rada Nadzorcza
                                                                                      Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej


----------

W związku z przypadającym 15 sierpnia (sobota) Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w dniu wolnym od pracy, a z tym związanym obowiązkiem Pracodawcy zwrotu dnia wolnego, Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej ustala dodatkowy dzień wolny od pracy na 14.08.2020 r. (piątek).
Dnia 14.08.2020 r. Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie nieczynna.

----------


Sanok, 26.06.2020 r.

INFORMACJA


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje szanownych mieszkańców, że Spółdzielnia zobowiązana jest do realizacji planowanych zadań wynikających z bieżącego funkcjonowania Spółdzielni, a wynikających z rozstrzygniętych przetargów i zawartych w ich wyniku umów.
Część z tych zadań wymaga ingerencji (wizyt) pracowników zleceniobiorców w Państwa mieszkaniach, bez czego ich wykonanie byłoby niemożliwe.
Szczególnego znaczenia nabiera ten problem w dobie Covid19, dlatego działania Spółdzielni skupiają się na maksymalnym zabezpieczeniu Państwa, a także pracowników przed ewentualnymi zakażeniami. W tym celu wszyscy zleceniobiorcy zostali zobowiązani do zachowania reżimu sanitarnego przy koniecznej wizycie w Państwa mieszkaniu. Pracownicy mogą wchodzić do Państwa mieszkania wyłącznie w maseczkach lub przyłbicach i w rękawiczkach, które przed wejściem do mieszkania mają być odkażone płynem dezynfekującym, w który są wyposażeni.
Do Państwa jako mieszkańców apelujemy również o zachowanie środków ostrożności we własnym zakresie, a to wietrzenia pomieszczeń w którym przebywali pracownicy, odkażania powierzchni z którymi mieli kontakt, a także korzystania podczas wizyty w mieszkaniu z maseczki lub przyłbicy oraz zachowanie maksymalnego możliwego dystansu. Członków rodziny, którzy są szczególnie narażeni prosimy na czas wizyty o przemieszczenie się do innego pomieszczenia w mieszkaniu, aby zminimalizować kontakt z osobami z zewnątrz.
Prosimy Państwa o zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji i umożliwienie dostępu pracowników do wykonywania koniecznych czynności. Wykonanie ich wymaga dostępu do mieszkania jedynie przez kilka minut, ale bez nich nie byłoby możliwe np. rozliczenie zużycia ciepła, wody, założenie domofonu, czy wymiany zaworu termostatycznego.

                                                                              Zarząd
                                                                            Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
----------

                

KOMUNIKAT

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje mieszkańców i kontrahentów, że od dnia 8.06.2020 r. biura Spółdzielni będą dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0013.00. Kasa będzie czynna  w poniedziałek od 9.0016.00, a od wtorku do piątku od godz. 8.00  do 13.00 pod następującymi warunkami:


- przebywania  w pomieszczeniu biurowym Spółdzielni w maseczce ochronnej lub przyłbicy,
- zachowania odstępu od pracownika Spółdzielni jak też innego petenta minimum 2 m.,
- zdezynfekowania dłoni dostępnym na stoliku w korytarzu płynem dezynfekującym,
- przebywania jednocześnie w korytarzu maksimum 4 osób.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w warunków a równocześnie w trosce o bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i petentów, zachęcamy Państwa do kontaktów telefonicznych, e-mailem, ograniczając wizyty do przypadków bezwzględnie koniecznych.

Sekretariat SSM 13 464 22 05
Dział Czynszów 13 464 23 46
Dział Czynszów 13 464 23 47

Dział Członkowski 13 464 24 68
ZGZM 13 464 66 96
Adm. Os. Błonie 13 464 22 95
Adm. Os. Traugutta I, II 13 464 60 85
Adm. Os.  Traugutta III 13 464 61 95
Adm. Os. Centrum 13 464 21 15

Można kontaktować się również za pomocą e-mail:
sanocka_sm@polandmail.net
lub kontakt.sanockasm@gmail.com

Informujemy ponadto, że wpłat do Spółdzielni nadal można dokonywać elektronicznie, do czego zachęcamy, lub w Banku PKO BP, gdzie nie jest pobierana prowizja od wpłat.

----------

WAŻNE!!! NOWE ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI - INFOGRAFIKA
----------


Sanok, 04.08.2020 r.

INFORMACJA O LOKALACH UŻYTKOWYCH

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że aktualnie nie posiada do wynajęcia lokali użytkowych.

----------

OŚWIADCZENIE
o ilości zamieszkałych osób i metodzie gromadzenia odpadów komunalnych


do pobrania tutaj ...

----------


Wnioski o wydanie kart parkingowych...


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dostępne są wnioski o wydanie karty parkingowej upoważniającej do parkowania na parkingach Osiedla Błonie oraz Słowackiego, oznakowanych tabliczkami "Dla mieszkańców SSM".
Mieszkańcy zainteresowani nabyciem karty parkingowej winni wypełniony wniosek złożyć w Administracji Osiedla przy ul. Błonie 1 lub w Administracji Os. Słowackiego przy ul. Krzywa 1,3,5.

Link do wniosków...

Trochę zdjęć z naszych osiedli...

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego