- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Inwestycje > Rok 2017

W 2017 roku Spółdzielnia, ze względu na konieczność przeznaczenia znacznych środków na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej" nr RPPK.03.02.00-18-0144/16 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków, 3.2.2., zmuszona była zmniejszyć nakłady na inwestycje i remonty. Pomimo ograniczeń finansowych w 2017 roku wykonano utwardzenia terenu pod miejsca postojowe przy ul. Ogrodowej 21 i Zamkowej 15, wyremontowano chodniki osiedlowe o powierzchni ponad 2,5 tyś. m2. Zakończone zostały, rozpoczęte w 2016 roku prace remontowe chodników, drogi dojazdowej i placów manewrowych przy ul. Kochanowskiego i Ogrodowej.

Wyremontowany w 2017 r. chodnik przed budynkiem przy ul. Jana Pawła II 53a
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego