Chodniki - SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Chodniki

Inwestycje > Rok 2020

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w 2020r. w ramach remontu infrastruktury osiedlowej zostały wykonane roboty budowlane na łączną kwotę 461 385,52 zł. Wyremontowano drogi, place i chodniki o łącznej powierzchni ponad 3 tys m 2. Nawierzchnie chodników zostały wyremontowane przy ul. Jana Pawła II 45, 49, 51, ul. Jana Pawła II 53b, ul. Sadowej 18 a,c,d, al. gen. Prugara-Ketlinga 14,16, al. gen. Prugara-Ketlinga 18a, 20,18. Ponadto zakończono rozpoczęte w 2019r. prace remontowe przy ul Kochanowskiego 11, 13 i al. Szwajcarii 2.
Remont chodników, w zależności od istniejącego stanu i rodzaju nawierzchni, polegał na ułożeniu kostki betonowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wymianie starych nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych lub z wysłużonej kostki betonowej na nową kostkę betonową, przełożeniu zapadniętych chodników z równoczesną wymianą uszkodzonych obrzeży (przy ul. Jana Pawła II 53b). W trakcie remontu chodników przy wejściach do budynków zostały wykonane utwardzone miejsca, na których zamontowano stojaki na rowery i ławki.
Pomiędzy budynkami  al. gen. Prugara - Ketlinga 14,16, al. gen. Prugara-Ketlinga 18b, 18a, 20, 18, ul. Zielona 28 i ul. Zielona 30 wyremontowano nawierzchnię drogi osiedlowej, miejsc postojowych i placów manewrowych. W trakcie tego remontu wykonano dodatkowe studzienki kanalizacyjne i kratki uliczne, co pozwoliło na likwidację zastoisk wody, które powstawały podczas opadów. Wykonano też nowe oznakowanie i zmieniono sposób postoju samochodów, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na wyremontowanym odcinku drogi i umożliwiło bezkolizyjny dojazd do budynków pojazdów służb ratunkowych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego