- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Inwestycje > Rok 2014

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku informuje, że w 2014 wyremontował 3347,5 m2 nawierzchni chodników. Prace remontowe chodników zostały wykonane przy ul. Armii Krajowej 10,12,14,16,18,20, ul. Langiewicza 9, ul. Jana Pawła II 45,47,49, ul. Jasnej 9, ul. Słowackiego 34,36, ul. Kochanowskiego 7-15, ul. I Armii Wojska Polskiego 2, ul. I Armii Wojska Polskiego 7-13, ul. I Armii Wojska Polskiego 14. Roboty remontowe wykonywała Firma Budowlano-Transportowa „Stalfred„ Alfred Szmyd, 38-500 Sanok, Stróże Małe 32 .
Remont chodników polegał na wymianie starych nawierzchni chodników z płytek betonowych lub asfaltowych na kostkę betonową. Równocześnie z remontem chodników zostały wyremontowane dojścia i schody wejściowe do budynku Jan Pawła II 49 i Kochanowskiego 11,13, ścianki wejściowe i opaski wokół budynków z płytek betonowych przy ul. Armii Krajowej 10,12,14,16,18,20, schody terenowy przy ul. Szkolnej i ul. Słowackiego 36. W trakcie remontu chodników poprawiliśmy odwodnienie ciągów pieszych poprzez wykonanie nowych cieków przy chodnikach, kratek ulicznych, wyczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej. Przy klatkach schodowych gdzie prowadzone były prace remontowe zamontowaliśmy stojaki na rowery, a wzdłuż chodników nowe ławki.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego