- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Inwestycje > Rok 2018

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku informuje, że Spółdzielnia w 2018r. ograniczyła nakłady na inwestycje i na remonty infrastruktury osiedlowej ze względu na kontynuację rozpoczętego rok wcześniej projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej” –nr RPPK.03.02.00-18-0144/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pomimo tych ograniczeń udało się wyremontować place i chodniki o łącznej powierzchni ponad 660 m2. Wyremontowane zastały nawierzchnie chodników przy ul. Jana Pawła II 41, ul. Sadowej 14, ul. Langiewicza 9, ul. Słowackiego 34. ul. Błonie 16,18, oraz utwardzono plac przy ul. Kochanowskiego 13 płytami ażurowymi typu „MEBA”. Przy ul. Słowackiego 34 wyremontowano schody terenowe, które zabezpieczono stalowymi poręczami. Remont chodników w zależności od istniejącego stanu i rodzaju nawierzchni polegał na: wymianie starych nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych na kostkę betonową, ułożeniu na nawierzchni asfaltowej kostki betonowej, lub przełożeniu istniejącej kostki betonowej –przy ul. Jana Pawła II 41, gdzie istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej w wyniku długiej eksploatacji uległa zniekształceniu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego