- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Inwestycje > Rok 2019

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku informuje, że w 2019 roku Spółdzielnia wyremontowała ponad 2600 m2 nawierzchni chodników i  placów. Wyremontowane zostały chodniki przy Jana Pawła II 31a,b, ul. Sikorskiego 6a i 8, ul. Kościuszki 43, ul. Kochanowskiego 34,38,40,42, ul. Kochanowskiego 16,18,20,28 i Ogrodowej 13,  plac manewrowy  przy budynku B. Joselewicza 10 i wykonany dojazd dla służ ratunkowych przy ul. Sierakowskiego 9 w SanokuRemont chodników w zależności od istniejącego stanu i rodzaju nawierzchni polegał na: ułożeniu kostki betonowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wymianie starych nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych, lub z wysłużonej kostki betonowej na nową kostkę betonową. W trakcie remontu chodników przy wejściach do budynków zostały zamontowane stojaki na rowery i ławki.
Remont placu manewrowego przy budynku B. Joselewicza 10 umożliwił dojazd i manewr służbom odbierającym odpady komunalne z wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy tym placu. Wcześniej samochody wywożące odpady niszczyły zarówno trawnik jak i nawierzchnię nieprzystosowaną do poruszania się po niej tak ciężkich pojazdów.
Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa wyremontowaliśmy schody terenowe przy ul. Zamkowej 13 i 15, których stopnice zostały wykonane z płyt granitowych, co zapewni długą ich eksploatację.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego