- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Inwestycje > Rok 2015

Sanok, 17.06.2015 r.

INFORMACJA


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku informuje, że w 2015 zostaną wyremontowane nawierzchnie chodników przy ul. Langiewicza 1, ul. Armii Krajowej 11,13,17,

ul. Kopernika 4, ul. Śliwowej 1, ul. Jana Pawła II 53,53a,53b, al. Wojska Polskiego 4, ul. I Armii Wojska Polskiego 6-14, ul. Kochanowskiego 15, ul. Kochanowskiego 8,10, al. Gen. Prugara-Ketlinga 2,4, ul. Zamkowej 13,15, Sikorskiego 8 i placów (miejsc postojowych) przy ul. Langiewicza 1, Śliwowej 1 i Sadowej 4.
Remont polegał będzie na wymianie starych nawierzchni chodników z płytek betonowych lub asfaltowych na kostkę betonową i na naprawie nawierzchni placów poprzez rozścieleniu nowej warstwy masy asfaltowej. Przy klatkach schodowych, gdzie będą prowadzone prace remontowe zostaną zamontowane stojaki na rowery i nowe ławki.
W roku bieżącym wykonaliśmy już remont nawierzchni chodników przy ul. Armii Krajowej 11,13,17, al. Wojska Polskiego 4, ul. I Armii Wojska Polskiego 6-14, remont ścianek wejściowych budynków przy ul. Armii Krajowej 11,13. Zostały zlecone prace polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych przy wyremontowanych chodnikach, w ramach których zostaną wykonane nowe nasadzenia drzew i krzewów i urządzone klomby. Obecnie trwają prace przy remoncie chodników przy ul. Langiewicza 1. Wyłoniliśmy już w drodze przetargowej wykonawców na remont pozostałych chodników i po podpisaniu umowy wykonawcy rozpoczną prace remontowe. Remont parkingu i chodnika przy ul. Śliwowej 1 i Sadowej 4 zostanie wykonany we wrześniu.
O dokładnym terminie rozpoczęcia prac mieszkańcy zostaną poinformowani na tablicach ogłoszeń. Informacje odnośnie planowanych i prowadzonych prac remontowych można uzyskać pod nr. tel. 13 46 42 129.
Zakres i lokalizację chodników zaplanowanych do remontu pokazano poniżej:
Chodnik przy ul. Kopernika 4 (http://www.smsanok.polandmail.pl/files/mapa_kop_4.jpg)
Chodnik przy ul. Jana Pawła II 53,53a,53b (http://www.smsanok.polandmail.pl/files/mapa_jp_53.jpg)
Chodnik przy ul. Kochanowskiego 15 (http://www.smsanok.polandmail.pl/files/mapa_koch_15.jpg)
Chodnik przy ul. Kochanowskiego 8,10 (http://www.smsanok.polandmail.pl/files/mapa_koch_8_10.jpg)
Chodnik przy al. gen. Prugara-Ketlinga 2,4 (http://www.smsanok.polandmail.pl/files/mapa_pr_ket_2_4.jpg)
Chodnik przy ul. Zamkowa 13,15 (http://www.smsanok.polandmail.pl/files/mapa_zamk_13_15.jpg)                                                                                                                              
Zarząd
                                                                                                            Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego