Chodniki - SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Chodniki

Inwestycje > Rok 2016

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku informuje, że w 2016 roku Spółdzielnia wyremontowała 2505 m2 nawierzchni chodników i 252 m2 nawierzchni placów. Wyremontowane zostały chodniki przy ul. Traugutta 21, ul. Dembowskiego 10, ul. Sadowej 34, ul. Zielonej 30, al. gen Prugara-Ketlinga 18 a,20, al. gen Prugara-Ketlinga 12, al. gen Prugara-Ketlinga 6,8,10, al. gen Prugara-Ketlinga 16, al. Szwajcarii 2,4,6, ul. Rymanowskiej 8 i plac manewrowy przy budynku Sobieskiego 18. Roboty remontowe były realizowane przez firmy budowlane wybrane w drodze przetargowej tj. przez firmę „HOUSEBUD” Paweł Tomasik, 33-114 Rzuchowa 153 i przez Firmę Budowlano-Transportową „Stalfred„ Alfred Szmyd, 38-500 Sanok, Stróże Małe 32.
Remont chodników polegał na ułożeniu kostki betonowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej ewentualnie na wymianie nawierzchni z płytek betonowych na kostkę betonową. Równocześnie z remontem chodników zostały wyremontowane dojścia do budynków. Przy wejściach do klatek schodowych zamontowano nowe ławki i stojaki na rowery. Przy wyremontowanych chodnikach wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów, a w miejscach po rozebranych asfaltowych placach założono nowe trawniki i urządzono klomby.
Ponadto informujemy, że w 2016
r. rozpoczęto prace remontowe chodników, drogi dojazdowej i placów manewrowych przy ul. Kochanowskiego 30,32,34,40 i Ogrodowej 17,19,21 o łącznej pow. 2230,m2, których zakończenie zaplanowane jest na rok 2017 r.

                                                                                                                                                                                                        Zarząd
                                                                                                                                                                                     Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego