- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Inwestycje > Rok 2015

Sanok, 15.06.2015r.

INFORMACJA


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku informuje, że w 2015 roku Spółdzielnia zaplanowała budowę 3 siłowni zewnętrznych (placów fitness). Po wykonaniu placów zabaw dla dzieci podjęliśmy decyzje o stworzeniu przyjaznej przestrzeni dla Naszych mieszkańców, którzy chcą w sposób  aktywny spędzać czas na świeżym powietrzu.  Place fitness zostały zaprojektowane  w pobliżu wcześniej wybudowanych placów zabaw przy ul. Sikorskiego, ul. Langiewicza i ul. Kochanowskiego. Wybierając ich lokalizację braliśmy pod uwagę potrzeby mieszkańców, dostępność i atrakcyjność miejsc.
Powstała już pierwsza siłownia przy placu zabaw przy ul. Sikorskiego, w trakcie budowy jest siłownia przy ul. Langiewicza, a siłownia przy ul. Kochanowskiego zostanie wykonana równocześnie z remontem nawierzchni chodnika przy placu zabaw. Wszystkie place będą nieogrodzone, ogólnodostępne, monitorowane i oświetlone. Na placach są montowane urządzenia o zróżnicowanym stopniu trudności.   Pod urządzeniami została zaprojektowana nawierzchnia z kostki betonowej. Nawierzchnia placów fitness jest wykonywana przez firmy prowadzące prace remontowe chodników, natomiast urządzenia są montowane przez  Firmę „RINGPOL" Waldemar Kubiak, ul. Bieszczadzka 5, 38-540  Zagórz. Wszystkie montowane urządzenia są w pełni bezpieczne,  posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 1:2009.
Wszystkich użytkowników placów fitness prosimy o bezpieczne korzystanie z urządzeń i przestrzeganie porządku na terenie w/w placów.


                                                                     Zarząd
                                                                    Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego