- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Fundusze Europejskie

Sanok,.31.05.2017 r.

INFORMACJAZarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku informuje, że Sanocka Spółdzielnia Mieszankowa realizuje projekt pn „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej" nr RPPK.03.02.00-18-0144/16 współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków, 3.2.2. Wielorodzinne budynki mieszkalne.
Celem  projektu jest :
- poprawa efektywności energetycznej budynków,
- ograniczenie kosztów ogrzewania,
- zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego,
- poprawa stanu technicznego budynków.
- podwyższenie standardu życia mieszkańców.
Planuje się osiągnąć następujące efekty:  
- zmniejszenie zużycia energii końcowej,
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
- zaoszczędzenie energii elektrycznej i cieplnej,
- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE,
- oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię,
- zmniejszenie emisji pyłów PM-10
Wartość projektu: 11 044 858,05 zł  w tym wkład Funduszy Europejskich: 6 839 236,56zł .
Zakres prac związanych z projektem obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów nad piwnicami, wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych, modernizację instalacji c.o. i c.c.w  w piwnicach i na klatkach schodowych, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED w piwnicach i na klatkach schodowych, montaż zestawów ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków, remont i ocieplenie balkonów/loggii, remont pionowej instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Wg harmonogramu realizacji projektu planujemy w 2017r. zmodernizować 11 budynków położonych przy. ul. Armii Krajowej 11, ul. Armii Krajowej 13, ul. Berka Joselewicza 12, ul. Wąska 7,  ul. Jana Pawła II 41 ul. Jana Pawła II 45, ul. Jana Pawła II 47, ul. Jana Pawła II 49, ul. Jana Pawła II 51, ul. Sadowa 39, ul. Kiczury 14 w Sanoku. W roku 2018 będą kontynuowane prace na 5 budynkach położonych przy: ul. Jana Pawła II 31a,b,c,d,e, ul. Krasińskiego 21, al. Wojska Polskiego 4, ul. Słowackiego 36, ul. Kościuszki 45 w Sanoku. Planowana data zakończenia projektu to 31 sierpień 2018r.


INFORMACJA


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku informuje, że złożony przez Sanocką Spółdzielnię Mieszankową  wniosek o dofinansowanie projektu ppod nazwą „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej” –nr RPPK.03.02.00-18-0144/16  został wybrany do dofinansowania z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków, 3.2.2. Wielorodzinne budynki mieszkalne.
W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja n/w budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Sanok przy:

1) ul. Armii Krajowej 11
2) ul. Armii Krajowej 13
3) ul. Berka Joselewicza 12
4) ul. Wąska 7
5) ul. Jana Pawła II 41
6) ul. Jana Pawła II 45
7) ul. Jana Pawła II 47
8) ul. Jana Pawła II 49
9) ul. Jana Pawła II 51
10) ul. Sadowa 39
11) ul. Kiczury 14
12) ul. Jana Pawła II 31a,b,c,d,e
13) ul. Krasińskiego 21
14) al. Wojska Polskiego 4
15) ul. Słowackiego 36
16) ul. Kościuszki 45


na potwierdzenie zamieszonej informacji pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 23-02-2017r.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego