- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Spółdzielni

Sanok, 7.07.2015 r.

OSTRZEŻENIE


Spalanie gazu bez dopływu świeżego powietrza powoduje produkcję trującego dla człowieka tlenku węgla. Pamiętajmy więc o konieczności zagwarantowania bieżącej wymiany zużywanego (spalanego) w mieszkaniu powietrza, dostarczając w jego miejsce świeże, poprzez ustawienie klamki okna w pozycji rozszczelnienie gwarantującej mikrowentylację oknami oraz otwartymi napowietrzakami okiennymi.
Nie blokujemy również jego odprowadzenia wylotami i kominami poprzez przysłanianie kratek wentylacyjnych lub wychładzanie kominów niedogrzewaniem pomieszczeń. Urządzenia gazowe utrzymywać w dobrym stanie technicznym i cyklicznie kontrolować je zgodnie z zaleceniami producenta. Ich naprawę powierzać wyłącznie osobom uprawnionym w tym zakresie.
Informujemy jednocześnie, że w okresie letnim gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa jak w mieszkaniu wentylacja przestaje działać , a przewody spalinowe pracują w ograniczonym zakresie, stąd eksploatacja urządzeń gazowych winna odbywać się pod szczególną kontrola, np. przy użyciu czujnika ciągu spalin lub czujnika tlenku węgla.
Wszelkie zakłócenia w działaniu instalacji gazowych, przewodów wentylacyjnych i spalinowych zgłaszać telefonicznie do służb obsługujących dane osiedle, bądź do Administracji Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego