- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Spółdzielni

Statut oraz wydane na jego podstawie Regulaminy

obowiązujące w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
1. Uchwała nr 11/18 z 22.06.2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu SSM.
2. Statut Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia.

4. Regulamin Rady Nadzorczej SSM.
5. Regulamin Zarządu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
6. Regulamin Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
   - Załącznik nr 1 do Uchwały RN nr 22/23 - aneks nr 2 do Regulaminu GZM

7. Regulamin porządku domowego SSM.

8. Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.
   - Aneks nr 1/2023 do Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.
9. Regulamin rozliczania wody.
10
. Regulamin placów zabaw SSM.
11. Regulamin gospodarki finansowej SSM.
12. Regulamin montażu klimatyzatorów,
    - załącznik nr 1 do regulaminu montażu klimatyzatorów,
    
- załącznik nr 2 do regulaminu montażu klimatyzatorów.

13. Regulamin użytkowania parkingów i miejsc postojowych zlokalizowanych w zasobach SSM.
14.
Regulamin wydawania i udostępniania dokumentów członkom Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.
15. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali,
    - projekt ugody w sprawie zadłużenia.

16. List polustracyjny PZRSM - lustracja pełna za lata 2017 - 2019.
17. Wniosek o wydanie stałej karty parkingowej.
18. Wniosek o wydanie czasowej karty parkingowej.
19. Zgoda na przesyłanie korespondencji drogą e-mail'ową.


----------


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego