- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Spółdzielni > Dokumenty

Statut i ważniejsze regulaminy

obowiązujące w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
1. Statut Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej - dokument w formacie *.pdf (otwierany za pomocą Acrobat Reader'a).

2. Uchwała nr 11/18 z 22.06.2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu SSM - dokument w formacie *.pdf
3. Regulamin Zarządu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018 r.

4. Aneks do statutu z 29.06.2013 r. w sprawie trybu zwoływania Walnego Zgromadzenia - dokument w formacie *.pdf (otwierany za pomocą Acrobat Reader'a).
5. Regulamin Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - dokument w formacie *.pdf
6. Aneks do regulaminu GZM - dokument w formacie *.pdf

7. Regulamin porządku domowego SSM - 2018 r. - dokument w formacie *.pdf
8.
Regulamin Walnego Zgromadzenia - dokument w formacie *.pdf
9. Aneks Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018 r. - dokument w formacie *.pdf
10. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie - dokument w formacie *.pdf
11. Aneks do regulaminu rozliczania dostawy cieoła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie 2018 r. - dokument w formacie *.pdf

12. Regulamin rozliczania wody - dokument w formacie *.pdf
13. Aneks do regulaminu rozliczania wody 2018 r. - dokument w formacie *.pdf

14. Regulamin placów zabaw SSM - 2018 r. - dokument w formacie *.pdf
15. Regulamin gospodarki finansowej SSM 2017 r. - dokument w formacie *.pdf
16. Aneks do Regulaminu Gospodarki Finansowej SSM 2018 r. - dokument w formacie *.pdf
17. Regulamin montażu klimatyzatorów - 2018 r. - dokument w formacie *.pdf
    - załącznik nr 1 do regulaminu montażu klimatyzatorów - domument w formacie *.pdf
    
- załącznik nr 2 do regulaminu montażu klimatyzatorów - domument w formacie *.pdf

18. Regulamin Rady Nadzorczej SSM - dokument w formacie *.pdf
19. Protokół lustracji SSM za lata 2014 - 2016 - dokument w formacie *.pdf
20. Regulamin użytkowania parkingów i miejsc postojowych zlokalizowanych w zasobach SSM 2018 r. - dokument w formacie *.pdf
21. Aneks nr 1/2019 do Regulaminu użytkowania parkingów i miejsc postojowych zlokalizowanych w zasobach SSM - dokument w formacie *.pdf
22. Uchwała nr 1/2019 Rady Nadzorczej w sprawie aneksu do Regulaminu użytkowania parkingów i miejsc postojowych zlokalizowanych w zasobach SSM - dokument w formacie *.pdf

23. Wniosek o wydanie stałej karty parkingowej
24. Wniosek o wydanie czasowej karty parkingowej


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego