- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych lokatorów zasobów mieszkaniowych oraz najemców i właścicieli lokali użytkowych pozostających w zarządzie Spółdzielni jest Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa  z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku (kod pocztowy 38-500), tel. 13 464 22 05, adres e-mail: sanocka_sm@polandmail.net, adres strony internetowej: sanockasm.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych lokatorów i ich rodzin a także zaspokojenie potrzeb gospodarczych, społecznych, oświatowych i kulturalnych zgodnie z § 3 pkt. 1 Statutu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej .
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zamieszkiwania w zasobach Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub korzystania z usług Spółdzielni, zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. Ust. Z 2018 r. poz. 217) oraz art. 74 Ustawy o rachunkowości (Dz. Ust. Z 2018 r. poz. 385).
4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. Ust. Z 2018 r. poz. 1000);
6. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest  wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.Ust. z 2010 r. nr 2017 poz. 1427).
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, a na gruncie krajowym wyłącznie w celu określonym w ust. 2 niniejszej klauzuli.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego