- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Spółdzielni

Zarząd

i Rada Nadzorcza
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sanoku
Prezes Zarządu -
mgr Wojciech Fejkiel
Członek Zarządu - Zastępca Prezesa d/s Technicznych- inż. Andrzej Ostrowski
Członek Zarządu - Główny Księgowy - mgr Zofia Motylewicz

Skład Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu SSM w dniu
25-06-2019 r. na okres kadencji 2019 - 2022
Imię i nazwisko, pełniona funkcja
1.
Bogdan Florek  -  Przewodniczący RN
2.
Monika Grządziel  -  Zastępca Przewodniczącego RN  
3.
Adam Ryniak  -  Sekretarz RN
4.
Paweł Komenda -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5.
Bogusław Pilch  -  Przewodniczący Komisji GZM
6.
Maria Kępa  -  Przewodnicząca Komisji Samorządowej
7.
Lesław Demczak  -  Członek RN, Komisja GZM
8. Kazimierz Kot  -  Członek RN, Komisja GZM
9.
Tomasz Gałuszka  -  Członek RN, Komisja GZM
1
0. Jan Wanielista  -  Członek RN, Komisja GZM
11
Franciszek Filipowicz  -  Członek RN, Komisja Rewizyjna
12. Adam Kukla  -  Członek RN, Komisja Rewizyjna
13.
Karel Jursa  -  Członek RN, Komisja Rewizyjna

14. Adam Rygiel  -  Członek RN, Komisja Samorządowa
15. Adrian Herbut  -  Członek RN, Komisja Samorządowa

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego