- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Spółdzielni

Zarząd

i Rada Nadzorcza
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sanoku
Prezes Zarządu -
mgr Bogdan Florek
Członek Zarządu - Zastępca Prezesa d/s Technicznych- inż. Andrzej Ostrowski
Członek Zarządu - Główny Księgowy - mgr Zofia Motylewicz

Skład Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu SSM w dniu
23-06-2023 r. na okres kadencji 2023 - 2026
Imię i nazwisko, pełniona funkcja
1.
Joanna Rzepka-Stępień - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2.
Andrzej Pelczar - Członek Komisji Rewizyjnej
3. Sebastian Warchałowski - Członek Komisji GZM
4. Małgorzata Czech - Członek Komisji Rewizyjnej
5. Paweł Komenda - Przewodniczący Komisji Samorządowej,
6. Tomasz Filipowicz - Członek Komisji Rewizyjnej
7. Andrzej Gorczyński - Członek Komisji Samorządowej, Z - ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
8. Leszek Pisiak - Członek Komisji Rewizyjnej

9. Bogusław Pilch - Przewodniczący Komisji GZM,
10. Agnieszka Kopczyńska - Członek Komisji Samorządowej
11. Grzegorz Rozputyński - Członek Komisji GZM
12. Janusz Sieńczak -
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
13. Adam Kukla - Sekretarz Rady Nadzorczej
14. Władysław Szałkiewicz - Członek Komisji GZM

15. Stanisław Drath - Członek Komisji GZM


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego